Kierunek Dietetyka – Informacje

Lista niezbędnych informacji na temat organizacji zajęć z Immunologii dla studentów
I roku studiów magisterskich WL
kierunku DIETETYKA

– Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Krzysztof Bryniarski Prof. UJ

PROGRAM ZAJĘĆ Z IMMUNOLOGII  

SEMINARIA: (4 godz. lekcyjne)

  1. Odporność wrodzona i nabyta. Antygen, hapten, budowa i funkcja immunoglobulin. Nadrodzina immunoglobulin. Przeciwciała monoklonalne. Dopełniacz. Surowice odpornościowe, -globulina ludzka.

grupa A – 2.X. godz. 14:30-17:30 Katedra Biochemii ul. Kopernika 7 sala seminaryjna nr 7

(dr R. Biedroń)

grupa B – 2.X. godz. 14:30-17:30 Katedra Biochemii ul. Kopernika 7 sala seminaryjna nr 8

(dr M. Ciszek-Lenda)

  1. Odporność i zakażenie. Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi i skórą (system MALT i SALT).

grupa A – 9.X. godz. 14:30-17:30 Katedra Biochemii ul. Kopernika 7 sala seminaryjna nr 7

(dr M. Ciszek-Lenda)

grupa B – 9.X. godz. 14:30-17:30 Katedra Biochemii ul. Kopernika 7 sala seminaryjna nr 8

(dr R. Biedroń)

  1. Komórki NK, fagocyty. Mechanizmy odpowiedzi typu komórkowego z udziałem limfocytów CD4+ i CD8+ (mechanizm NTP z udziałem limfocytów Th1, mechanizm z udziałem limfocytów cytotoksycznych).

grupa A – 16.X. godz. 14:30-17:30 Katedra Biochemii ul. Kopernika 7 sala seminaryjna nr 7

(dr hab. K. Bryniarski Prof. UJ)

grupa B – 16.X. godz. 14:30-17:30 Katedra Biochemii ul. Kopernika 7 sala seminaryjna nr 8

(dr B. Nowak)

  1. Odżywianie a odporność. Odporność w otyłości i zespole metabolicznym.

grupa A – 23.X. godz. 14:30-17:30 Katedra Biochemii ul. Kopernika 7 sala seminaryjna nr 7

(dr hab. K. Bryniarski Prof. UJ)

grupa B – 30.X. godz. 14:30-17:30 Katedra Biochemii ul. Kopernika 7 sala seminaryjna nr 8

(dr hab. K. Bryniarski Prof. UJ)

  1. Szczepienia ochronne. Reakcje antygen-przeciwciało in vitro. Wybrane testy immunologiczne i ich zastosowanie (aglutynacja czynna i bierna, test Coombsa, podwójna dyfuzja w żelu, immunoelektroforeza podstawowa, immunoelektroforeza rakietkowa i krzyżowa, immunodyfuzja radialna, immunofluorescencja bezpośrednia i pośrednia, ELISA pośrednia i kanapkowa, RIA). Wybrane metody badania odporności komórkowej.

grupa A – 30.X. godz. 14:30-17:30 Katedra Biochemii ul. Kopernika 7 sala seminaryjna nr 7

(dr K. Nazimek)

grupa B – 23.X. godz. 14:30-17:30 Katedra Biochemii ul. Kopernika 7 sala seminaryjna nr 8

(dr M. Ciszek-Lenda)

WYKŁADY: Katedra Anatomii – sala wykładowa – ul. Kopernika 12,

(2 godz. lekcyjne) dr hab. K. Bryniarski Prof. UJ

poniedziałek 2, 9, 16, 23, 30.X. godz. 12.00-13.30

  1. Organizacja i funkcja układu immunologicznego. Układ MHC, prezentacja antygenu przez komórki APC.

  2. Subpopulacje limfocytów. Mechanizmy odpowiedzi humoralnej T-zależnej i T-niezależnej.

  3. Reakcje alergiczne związane z odpowiedzią humoralną-typ I, II, III. Alergie pokarmowe.

  4. Niedożywienie a odporność.

  5. Tolerancja immunologiczna i autotolerancja. Regulacja odpowiedzi immunologicznej.

Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Wielkość fontu
Kontrast