2015

I Prace oryginalne:
1. Bryniarski K, Ptak W, Martin E, Nazimek K, Szczepanik M, Sanak M, Askenase P.W.: Free extracellular miRNA functionally targets cells by transfecting exosomes from their companion cells. PLOS ONE, 2015; 10: e0122991

2. Nazimek K, Ptak W, Nowak B, Ptak M, Askenase P.W, Bryniarski K.: Macrophages play an essential role in antigen-specific immune suppression mediated by T CD8+ cell-derived exosomes. Immunology, 2015; 146: 23-32

3. Pasich E, Walczewska M, Białecka A, Peruń A, Kasprowicz A, Marcinkiewicz J.: Taurine Haloamines and Biofilm: II. Efficacy of Taurine Bromamine and Chlorhexidine Against Selected Microorganisms of Oral Biofilm. Adv Exp Med Biol. 2015; 803:133-43. doi: 10.1007/978-3-319-15126-7_12

4. Strus M, Walczewska M, Machul A, Mikołajczyk D, Marcinkiewicz J.: Taurine Haloamines and Biofilm. Part I: Antimicrobial Activity of Taurine Bromamine and Chlorhexidine Against Biofilm Forming Pseudomonas aeruginosa. Adv Exp Med Biol. 2015; 803:121-32. doi: 10.1007/978-3-319-15126-7_11

5. Walczewska M, Ciszek-Lenda M, Surmiak M, Kozlowska A, Jozefowski S, Marcinkiewicz J.: Impact of Taurine on Innate and Adaptive Immunity as the Result of HOCl Neutralization. Adv Exp Med Biol. 2015; 803:109-20. doi: 10.1007/978-3-319-15126-7_10

6. Biedroń R, Konopiński MK, Marcinkiewicz J, Józefowski S.: Oxidation by Neutrophils-Derived HOCl Increases Immunogenicity of Proteins by Converting Them into Ligands of Several Endocytic Receptors Involved in Antigen Uptake by Dendritic Cells and Macrophages. PLoS One. 2015;Apr 7;10(4):e0123293. doi: 10.1371/journal.pone.0123293. eCollection 2015

7. Mielczarek J, Gazdowicz G, Kramarz J, Łątka P, Krzykawski M, Miroszewski A , P. Pieczarko, R. Szczelina, P. Warchoł, S. Wróbel.: A Prototype of a 3D Bioprinter. Solid State Phenomena, Vol. 237, pp. 221-226, Aug. 2015

8. Kaszuba-Zwoińska J, Ćwiklińska M, Balwierz W, Chorobik P, Nowak B, Wójcik-Piotrowicz K, Ziomber A, Malina-Novak K, Zaraska W, Thor PJ.: Changes in cell death of peripheral blood lymphocytes isolated from children with acute lymphoblastic leukemia upon stimulation with 7 Hz, 30 mT pulsed electromagnetic field. Cell Moll Biol Lett 2015; 20 (1): 130-42

9. Strus M, Okoń K, Nowak B, Pilarczyk-Zurek M, Gawda A, Skowron B, Baranowska A, Heczko P, Marcinkiewicz J.: Distinct effects of Lactobacillus plantarum KL30B and Escherichia coli 3A1 on the induction and development of acute and chronic inflammation. Centr Eur J Immunol, 2015; 40 (4) (przyjęte do druku)

10. Yamamoto N, Kerfoot SM, Hutchinson AT, Dela Cruz CS, Nakazawa N, Szczepanik M, Majewska-Szczepanik M, Nazimek K, Ohana N, Bryniarski K, Mori T, Muramatsu M, Kanemitsu K, Askenase PW.: Expression of activation-induced cytidine deaminase enhances the clearance of pneumococcal pneumonia: evidence of a subpopulation of protective anti-pneumococcal B1a cells. Immunology. 2015; Oct 12. doi: 10.1111/imm.12544. [Epub ahead of print]

11. Krzykawski MP, Krzykawska-Serda M, Jasińska K, Marcinkiewicz J.: Pan_02 murine pancreatic cancer model. FOLIA MEDICA CRACOVIENSIA Vol. LV, 3, 2015; 15–24 PL ISSN 0015-5616

12. Marcinkiewicz J, Stręk P, Strus M, Głowacki R, Ciszek-Lenda M, Zagórska-Świeży K, Gawda A , Tomusiak A.: Staphylococcus epidermidis and biofilm-associated neutrophils in chronic rhinosinusitis. A pilot study Int. J. Exp. Path. (2015)(przyjęte do druku)

II Prace przeglądowe:
1. Ptak W, Nazimek K, Askenase PW, Bryniarski K.: From mysterious supernatant entity to miRNA-150 in antigen-specific exosomes: a history of hapten-specific T suppressor factor. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2015; 63: 345-356
2. Krzykawski MP.: Combined bacterial and viral treatment: a novel anticancer strategy. Cent Eur J Immunol. 2015;40(3):366-72. doi: 10.5114/ceji.2015.54601. Epub 2015 Oct 15
3. Nazimek K, Bryniarski K, Santocki M, Ptak W.: Exosomes as mediators of intercellular communication: clinical implications. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2015; 125: 370-380

4. Nazimek K, Filipczak-Bryniarska I, Bryniarski K.: The role of medicaments, exosomes and miRNA molecules in modulation of macrophage immune activity. Postepy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2015; 69: 1114-1129

5. Józefowski S.: The danger model: questioning an unconvincing theory. Immunol Cell Biol. 2015 Jul 28. doi: 10.1038/icb.2015.68. [Epub ahead of print]

6. Askenase PW, Bryniarski K, Paliwal V, Redegeld F, Groot Kormelink T, Kerfoot S, Hutchinson AT, van Loveren H, Campos R, Itakura A, Majewska-Szczepanik M, Yamamoto N, Nazimek K, Szczepanik M, Ptak W.: A subset of AID-dependent B-1a cells initiates hypersensitivity and pneumococcal pneumonia resistance. Annals of New York Academy of Science, 2015; 1362: 200-214

III Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach
i zjazdach.
1. Bryniarski P, Gniady P, Kuszmiersz P, Tyszka A., Santocki M, Strobel S. Nazimek K.: Antidepressant drugs modulate humoral immunity in mice via inhibition of antigen presentation by macrophages. Przegląd Lekarski, 2015; 72 (Suppl. 1): 8
2. Bryk A, Bryniarski P, Myszka M, Nowakowski J, Strobel S, Santocki M, Nazimek K, Bryniarski K.: Macrophage secretory activity is affected by antidepressant drugs. Przegląd Lekarski, 2015; 72 (Suppl. 1): 91
3. Askenase P, Nazimek K, Ptak W, Groot Kormelink T, Bryniarski K.: Exosomes coated with antibody light chains bind antygen peptides on APC to antygen specifically suppress effector T cells by delivery of miRNA-150. Journal of Extracellular Vesicles, 2015; 4: 27783-O-2C-4
4. Bryniarski K, Santocki M, Nazimek K, Ptak M, Ptak W.: T cell-derived exosomes suppress casein-induced delayed-type hypersensitivity reaction in mice. IV. Europejski Kongres Immunologiczny, Wiedeń, 6-9. 09. 2015 książka streszczeń strona 25
5. Bryniarski K, Nazimek K, Ptak M, Askenase PW, Ptak W.: Exosomes containing miRNA-150 suppress protein-induced delayed-type hypersensitivity reaction in mice. IV. Europejski Kongres Immunologiczny, Wiedeń, 6-9. 09. 2015 książka streszczeń strona 47
6. Nazimek K, Ptak W, Askenase PW, Bryniarski K.: Suppressive exosome-treated macrophages release hapten-MHC complex-bearing secondary exosomes inhibiting contact sensitivity in mice.IV. Europejski Kongres Immunologiczny, Wiedeń, 6-9. 09. 2015 książka streszczeń strona 337
7. Nazimek K, Ptak M, Ptak W, Bryniarski K.: Macrophages are required for T cel-derived suppressive exosome generation and action. IV. Europejski Kongres Immunologiczny, Wiedeń, 6-9. 09. 2015 książka streszczeń strona 337
8. Filipczak-Bryniarska I, Nazimek K, Nowak B, Woron J, Wordliczek J, Bryniarski K.: Buprenorphine, but not oxycodone, enhances humoral immune response in mice by activation of macrophages. IV. Europejski Kongres Immunologiczny, Wiedeń, 6-9. 09. 2015 książka streszczeń strona 386
9. Bryniarski P, Myszka M, Bryk A, Santocki M, Strobel S, Tyszka A, Gniady P, Nazimek K.: Antidepressant drugs impair macrophage antigen-presenting activity. IV. Europejski Kongres Immunologiczny, Wiedeń, 6-9. 09. 2015 książka streszczeń strona 438
10. Nazimek K, Ptak M, Ptak W, Bryniarski K.: Antigen-presenting cells are required for antigen-specific suppression of murine contact sensitivity mediated by T cell-derived exosomes. IV. Europejski Kongres Immunologiczny, Wiedeń, 6-9. 09. 2015 książka streszczeń strony 438-439
11. Bryniarski P, Myszka M, Bryk A, Santocki M, Strobel S, Tyszka A, Gniady P, Wojcicki P, Nazimek K.: Macrophages from mice treated with antidepressant drugs express reduced antygen-presenting activity. 29. Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Makrofagów i Komórek Dendrytycznych (EMDS), Kraków, 11-13. 09. 2015 książka streszczeń strony 20-21
12. Nazimek K, Ptak M, Askenase PW, Ptak W, Bryniarski K.: Macrophages releasing secondary exosomes are required for suppression of contact sensitivity T effector cells by T CD8+ cell-derived exosomes. 29. Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Makrofagów i Komórek Dendrytycznych (EMDS), Kraków, 11-13. 09. 2015 książka streszczeń strona 52