2014

I Prace oryginalne:
1. Józefowski S, Biedron R, Sróttek M, Chadzinska M, Marcinkiewicz J. The class A scavenger receptor SR-A/CD204 and the class B scavenger receptor CD36 regulate immune functions of macrophages differently. Innate Immun. 2014 Nov;20(8):826-47. doi: 10.1177/1753425913510960. Epub 2013 Nov 20.
2. Prokopowicz Z, Marcinkiewicz J, Katz DR, Chain BM. Erratum to: Neutrophil Myeloperoxidase: Soldier and Statesman. Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis (Warsz) 2014 Nov 26. [Epub ahead of print]
3. Nazimek K, Nowak B, Marcinkiewicz J, Ptak M, Ptak W, Bryniarski K. Enhanced generation of reactive oxygen intermediates by suppressor T cell-derived exosome-treated macrophages.Folia Medica Cracoviensa 2014:54(1), 37-52
4. Kaszuba-Zwoińska J, Chorobik P, Nowak B, Ziomber A, Juszczak K, Zaraska W, Thor P. LPS treatment and exposure to PEMF induce cell death and change in secretory activity of HMVEC-Bd with MM6 cocultutre. Advances in Bioscience and Bioengineering2014; 2(3): 30-36Published online September 30, 2014 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/abb)
5. Yang Z, Huang YC, Koziel H, de Crom R, Ruetten H, Wohlfart P, Thomsen RW, Kahlert JA, Sørensen HT, Jozefowski S, Colby A, Kobzik L.Female resistance to pneumonia identifies lung macrophage nitric oxide synthase-3 as a therapeutic target. Elife. 2014 Oct 15;3. doi: 10.7554/eLife.03711.

II Prace przeglądowe:
1. Nazimek K., Ptak W., Marcinkiewicz J., Bryniarski K. Macrophage function in allergic and autoimmune responses. Journal of Physical Therapy and Health Promotion, 2013; 1: 36-45
2. Marcinkiewicz J, Kontny E. Taurine and inflammatory disease. Amino Acids. 2014 Jan; 46(1):7-20. Doi: 10.1007/s00726-012-1361-4. Epub 2012 Jul 19.
3. Janusz Marcinkiewicz, Krzysztof Bryniarski, Katarzyna Nazimek EBOLA HAEMORRHAGIC FEVER VIRUS:PATHOGENESIS,IMMUNE RESPONSES, POTENTIAL PREVENTION, FOLIA MEDICA CRACOVIENSIA 39 Vol. LIV, 3, 2014: 39–48 PL ISSN 0015-5616
4. Nazimek K,Bociąga-Jasik M, Bryniarski K, Gałaś A, Garlicki A, Gawda A, Gawlik G, Gil K, Kosz-Vnenchak Magdalena, Mrożek-Budzyn D, Olszanecki R, Piątek A,Zawilińska B, Marcinkiewicz J Ebola virus disease, Gorączka krwotoczna Ebola : Etiologia, Epidemiologia, Objawy kliniczne, Patogeneza, Diagnostyka, Profilaktyka I Leczenie FOLIA MEDICA CRACOVIENSIA 39 Vol. LIV, 3, 2014: 5–16 PL ISSN 0015-5616
III Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach
i zjazdach.
1. Marcinkiewicz J Neutrophil MPO-halide system in the regulation of innate and adaptive immunity. A role of taurine. Central European Journal of Immunology 2014; 39( Suppl.1)60, 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej I klinicznej Wrocław 26-28 Czerwca 2014

2. Ciszek-Lenda M, Nowak B, Śróttek M, Walczewska M, Górska S, Gamian A, Marcinkiewicz J, Immunomodulatory effect of highly purified exopolysaccharide isolated from Lactobacillus rhamnossus KL37C. Central European Journal of Immunology 2014; 39( Suppl.1) 61, 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Wrocław 26-28 Czerwca 2014

3. Kaszuba- Zwoińska J, Ćwiklinska M, Nowak B, Balwierz W, Zarazka W, Thor P, Changes in cell death of peripheral blood lymphocytes isolated from acute lymphoblastic leukemia patients upon stimulation with 7hz, 30mt pulsed electromagnetic field. 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Wrocław 26-28 Czerwca 2014

4. Nazimek K., Nowak B., Ptak M., Ptak W., Bryniarski K.: Essential role of macrophages in antigen-specific suppression of immune response mediated by T CD8+ lymphocyte-derived regulatory exosomes. Central European Journal of Immunology, 2014; 39 (Suppl. 1): 10, 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Wrocław 26-28 Czerwca 2014

5. Bryniarski K., Nazimek K., Martin E., Ptak M., Askenase P.W., Ptak W.: T CD8+ cell-derived exosomal miRNA-150 suppresses induction and effector phases of murine contact sensitivity as well as symptoms of active allergy. Central European Journal of Immunology, 2014; 39 (Suppl. 1): 20, 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Wrocław 26-28 Czerwca 2014

6. Bryniarski K., Ptak W., Nazimek K., Askenase P.W.: Passive transfection of antigen-specific exosomes with immunoregulatory miRNA-150 to suppress contact sensitivity. Central European Journal of Immunology, 2014; 39 (Suppl. 1): 20, 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Wrocław 26-28 Czerwca 2014

7. Bryk A., Myszka M., Śmietana A., Bryniarski P., Tyszka A., Wójcicki P., Nazimek K., Bryniarski K.: Antidepressant drugs suppress allergic immune response through modulation of macrophage activity. Central European Journal of Immunology, 2014; 39 (Suppl. 1): 19;, 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Wrocław 26-28 Czerwca 2014

8. Marcinkiewicz J. Impact of taurine in innate and adaptive immunity as the result of HOCl neutralization. XIX International Taurine Meeting 21-24 Maja 2014 Kraków

9. Strus M, Walczewska M, Machul A, Mikołajczyk D, Marcinkiewicz J. Antimicrobial activity of taurine broamamine and chlorhexidine against biofilm forming Pseudomonas aeruginosa. XIX International Taurine Meeting 21-24 Maja 2014 Kraków

10. Jamróz W, Jachowicz R, Cul J, Marcinkiewicz J. Evaluation of poloxamer “in situ”, gelling system as a carrier of taurine bromamine. XIX International Taurine Meeting 21-24 Maja 2014 Kraków

11. Pasich, E, Białecka A, Walczewska M, Peruń A, Kasprowicz A, Marcinkiewicz J. Efficacy of taurine haloamines and chlorhexidine against oral microbiome species. XIX International Taurine Meeting 21-24 Maja 2014 Kraków

12. Myszka M, Bryk A, Bryniarski P, Śmietana A, Tyszka A, Wójcicki P, Nazimek K, Bryniarski K.: Treatment with antidepressant drugs impairs cellular immune response in mice. Przegląd Lekarski, 2014; 71 (suppl. 1): 19 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych 10-12 Kwietnia 2014, Kraków

13. Wójcicki P, Bryk A, Myszka M, Śmietana A, Bryniarski P, Tyszka A, Nazimek K., Bryniarski K.: Macrophages from mice treated with fluoxetine mediate suppression of allergic immune response. Przegląd Lekarski, 2014; 71 (suppl. 1): 72;): 19 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych 10-12 Kwietnia 2014, Kraków
14. Nazimek K., Bryniarski K.: Udział makrofagów w antygenowo-swoistej tolerancji immunologicznej mediowanej przez egzosomy limfocytów T CD8+ supresyjnych u myszy. Zeszyty Naukowe TD UJ, 2014; 8: 148-149; Konferencja doktorantów Collegium Medicum UJ 29-30 Maja, 2014 Kraków

15. Bryniarski K., Ptak W., Nazimek K., Sikora E., Szczepanik M., Sanak M., Askenase P.: How can suppressor T-cell exRNA not in exosomes functionally target particular antygen-specific effector T cells to mediate their suppression? Journal of Extracellular Vesicles, 2014; 3: 24214.15-16 ISEV International Society for Extracellular Vesicles; Rotterdam; April 30-May 3, 2014

Popularno-naukowe wywiady artykuły:
1. Janusz Marcinkiewicz Oblicza odporności. Czy właściwie rozumiemy, co to jest odporność?. Metro Nr.1 Maj 2014

2. Janusz Marcinkiewicz Układu Immunologicznego nie da się przeciążyć. Wywiad, Szczepienia, Medycyna praktyczna 2(10) kwiecień- czerwiec

Rozdziały w książce
1.Filipczak-Bryniarska I., Bryniarski K., Woroń J.: Bisfosfoniany. W Farmakoterapia bólu. Pod red. Dobrogowskiego J. & Wordliczka J. TerMedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2014. Str. 187-201.
2. Filipczak-Bryniarska I., Bryniarski K., Woroń J.: Denosumab. W Farmakoterapia bólu. Pod red. Dobrogowskiego J. & Wordliczka J. TerMedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2014. Str. 203-208.
3. Filipczak-Bryniarska I., Bryniarski K., Woroń J.: Kortykosteroidy. W Farmakoterapia bólu. Pod red. Dobrogowskiego J. & Wordliczka J. TerMedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2014. Str. 209-221