Dyżury dydaktyczne

Dyżury  dydaktyczne nauczycieli akademickich w trakcie trwania roku akademickiego (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy):

Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski:
środy w godz. 13:00 – 14:00

dr Bernadeta Nowak:
środy w godz. 12:30 – 13:30 
dr Marta Ciszek-Lenda:
środy w godz. 9.00- 10:00
dr Grzegorz Majka:
środy w godz. 10:00 – 12:00
dr hab. Katarzyna Nazimek:
środy w godz. 13:00 – 14:00
dr Maria Walczewska: 
wtorki  w godz. 11:00 -12:00