Dla studentów

Katedra Immunologii UJ CM prowadzi zajęcia dydaktyczne dla Studentów:

1. Wydziału Lekarskiego UJ CM
– kierunku Lekarskiego
– kierunku Lekarsko-dentystycznego
– kierunku Dietetyka
2. School of Medicine in English Jagiellonian University Medical College
– 6-year MD program
– 5-year DDS program
3. Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UJ CM
– kierunku Farmacja
– kierunku Analityka medyczna
4. Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
– kierunku Weterynaria

Ponadto prowadzone są zajęcia ze Studentami Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Immunologii UJ CM oraz ćwiczenia specjalistyczne związane z pracą magisterską dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/…

Koordynatorem zajęć dydaktycznych jest prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

Sylabusy dla  poszczególnych kierunków dostępne są w aplikacji Sylabus:

https://sylabus.cm-uj.krakow.pl