Analityka Medyczna – Fakultet

Nazwa przedmiotu

Odporność w chorobach cywilizacyjnych
 i w okresie rozrodu

Jednostka organizacyjna

Katedra Immunologii UJ CM

Kontakt

Telefon 12632-58-65

mmbrynia@cyf-kr.edu.pl

Koordynator

Prof. dr hab. n med. Krzysztof Bryniarski

Osoby współuczestniczące w prowadzeniu zajęć

Nazwisko i imię

Ilość godzin

(nie mniej niż 1 godzina lekcyjna)

Dr Bernadeta Nowak

Dr hab. Katarzyna Nazimek

2h sem.

2h sem.

Prof. Krzysztof Bryniarski

12h wykł. + 4h sem. = 16h

 

 

Liczba godzin

Ogółem

20

Wykłady

12

Seminaria

8

Punkty ECTS

    1

 

Cele dydaktyczne:

Poszerzenie zakresu wiedzy immunologicznej o istotne zagadnienia z zakresu immunologii zakażeń i immunologii rozrodu oraz wpływu diety na odporność.

Zasadnicze treści przedmiotu:

  1. Mechanizmy odporności w zakażeniach HIV. – wykład
  2. Mechanizmy odporności w narządach uprzywilejowanych immunologicznie. – wykład
  3. Zarys fizjologii i patologii układu immunologicznego w ciąży. – wykład
  4. Podstawy bezpłodności o podłożu immunologicznym. – wykład 
  5. Odporność a koncepcja i antykoncepcja w systemie rozrodczości żeńskiej i męskiej. – wykład
  6. Wpływ diety na odporność w zdrowiu i w chorobie – seminarium
  7. Mechanizmy zapalenia w zespole metabolicznym (otyłości, miażdżycy, nadciśnieniu, cukrzycy II typu i zakrzepicy). – seminarium
  8. Immunologia zakażeń tropikalnych – seminarium
  9. Osteoimmunologia – wykład

 Literatura

LITERATURA PODSTAWOWA

·         Immunologia pod red. K. Bryniarskiego wyd. EDRA Urban & Partners  Wrocław 2022

Literatura uzupełniająca:

·         Artykuły tematyczne z najnowszej immunologicznej literatury zagranicznej (Science, Nature, Frontiers in Immunology 2010-2022)

·         K. Murphy, P. Travers, M. Walport: Janeway’s Immunobiology. Garland Science. New York

·         Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S: Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego pod red. J. Żeromskiego (wyd.VI) EDRA & Partner Wrocław 2021

Rodzaj zajęć

Wykłady i seminaria

Zaliczenie

Zaliczenie testowe na ocenę

Wymagania/Zalecenia

Zainteresowanie przedmiotem i obecność na zajęciach

Ograniczenia

20 osób/gr sem.

Rok studiów / Semestr

5 rok 9 semestr

   

 

TERMIN ZAJĘĆ: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Kraków ul. Medyczna 9

 

wykład – 17.01. (wtorek) godz. 9:00-11:15 aula B,

seminarium – 19.01. (czwartek) grupa A godz. 9:15 – 12:15  sala 1/1E

                                                               grupa B godz. 12:30 – 15:30 sala 1/1E

wykład – 20.01. (piątek)                godz. 9:00 – 11:15 aula B

wykład – 23.01. (poniedziałek)   godz. 9:00 – 11:15 aula A

wykład – 25.01. (środa)                 godz. 9:00 – 11:15 aula A

seminarium – 26.01. (czwartek) grupa A godz. 8:00 – 11:00  sala 1/1E

                                                              grupa B godz. 11:15 – 14:15 sala 1/1E