2012

I Prace oryginalne:

1. Józefowski S, Yang Z, Marcinkiewcz J , Kobzik L. :Scavenger receptors and β-glucan receptors participate in the recognition of yeasts by murine macrophages. Inflammation Research. 2012 Feb;61(2):113-26. doi: 10.1007/s00011-011-0395-5. Epub 2011 Nov 25.IF:

2. Zapotoczny S, Biedroń R, Marcinkiewicz J, Nowakowska M.: AFM –based Molecular Studies on recognition of Immunogenic Chlorinated Ovalbumin by macrophage receptors. Journal of Molecular Recognition. 2012 Feb;25(2):82-8. doi: 10.1002/jmr.2160.Wsp. Wydział Chemii UJ

3. Targosz-Korecka M, Biedroń R, Szczygiel AM, Brzezinka G, Szczerbinski J, Zuk A. Stiffness changes of tumor HEp2 cells correlates with the inhibition and release of TRAIL-induced apoptosis pathways. Journal of Molecular Recognition . 2012 May;25(5):299-308. doi: 10.1002/jmr.2192.

4. Jawień J, Totoń – Żuranska J, Gajda M, Niepsuj A, Gębska A, Kuś K, Suski M, Pyka-Fościak G, Nowak B, Guzik TJ, Marcinkiewicz J, Olszanecki R, Korbut R. Angiotensin-(1-7) receptor Mas agonist ameliorates progress of atherosclerosis in apoE-knockout mice. J Physiol Pharmacol. 2012 Feb;63(1):77-85.

5. Nowak B, Ciszek-Lenda M, Sróttek M, Gamian A, Kontny E, Górska-Frączek S, Marcinkiewicz J. Lactobacillus rhamnosus exopolysaccharide ameliorates arthritis induced by the systemic injection of collagen and lipopolysaccharide in DBA/1 mice. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (Warsz). 2012 Jun;60(3):211-20. doi: 10.1007/s00005-012-0170-5. Epub 2012 Apr 8.

6. Ciszek-Lenda M, Nowak B, Śróttek M, Górska-Frączek S, Gamian A and Marcinkiewicz J. Immunosuppressive effect of systemic administration of Lactobacillus rhamnosus KL37C-derived exopolysaccharide on the OVA-specific
humoral response. Central European Journal of Immunology 2012, 37 (4) 338-344( w druku.

7. Marcinkiewicz J, Strus M, Walczewska M, Machul A, Mikołajczyk D Influence of taurine haloamines (TauCl and TauBr) on the development of Pseudomonas aeruginosa biofilm – A preliminary study Taurine 8: The Nervous System,( in press)

8. Kaszuba – Zwoińska J, Chorobik P, Juszczak K, Zaraska W, Thor PJ. Pulsed electromagnetic field affects intrinsic and endoplasmatic reticulum apoptosis induction pathways in MonoMac6 cell line culture. Journal of Physiology and Pharmacology. 2012 Oct;63(5):537-45.

9. Juszczak K, Kaszuba – Zwoińska J, Chorobik P, Ziomber A, Thor PJ. The effect of hyperosmolar stimuli and cyclophosphamide on the culture of normal rat urothelial cells in vitro. Cellular and Molecular Biology Letters 2012 Jun;17(2):196-205. doi: 10.2478/s11658-012-0002-y.

10. Filipczak-Bryniarska I, Nowak B, Sikora E, Nazimek K, Woroń J, Wordliczek J, Bryniarski K. The influence of opioids on the humoral and cell-mediated immune responses in mice. The role of macrophages. Pharmacological Reports. 2012 Sep;64(5):1200-15.

11. Bryniarski K., Nazimek K., Sikora E.: Influence of humoral immunodeiciences on activation and regulation of contact hypersensitivity in experimental model. (Wpływ niedoborów odporności humoralnej na aktywację i regulację nadwrażliwości kontaktowej w modelu zwierzęcym). Alergologia Immunologia 2012; 9: 209-211.

II Prace przeglądowe :

1. Prokopowicz Z, Marcinkiewicz J, Katz DR, Chain BM.: Neutrophil Myeloperoxidase: Soldier and Statesman. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (Warsz). 2012 Feb;60(1):43-54. doi: 10.1007/s00005-011-0156-8. Epub 2011 Dec 6.

2. Jawień J, Olszanecki R, Nowak B, Marcinkiewicz J: Apolipoprotein E – knockout mice: an experimental model to study inflammatory mechanisms of atherosclerosis and to screen a putative anti-atherogenic properties of drugs. Central European Journal of Immunology 2012;37(1):34-44. Wsp. Katedra Farmakologii CM UJ

3. Józefowski S. [The role of the class A scavenger receptors, SR-A and MARCO, in the immune system. Part 1. The structure of receptors, their ligand binding repertoires and ability to initiate intracellular signaling]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2012 Feb 29;66:104-19. doi: 10.5604/17322693.984079.

4. Józefowski S. [The role of the class A scavenger receptors, SR-A and MARCO, in the immune system. Part 2. Contribution to recognition and phagocytosis of pathogens as well as induction of immune response]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2012 Feb 29;66:120-31. doi: 10.5604/17322693.984080.

5. Marcinkiewicz J, Kontny E. Taurine and inflammatory diseases. Amino Acids. 2012 Jul 19. [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s00726-012-1361-4.

6. Nazimek K, Bryniarski K. [The biological activity of macrophages in health and disease]. Aktywność biologiczna makrofagów w zdrowiu i chorobie. Postepy Higieny i Medycyny Doświadczalnej., 2012; 66: 507-520

7. Nazimek K., Bryniarski K.: The role of macrophages in allergy and asthma. (Rola makrofagów w alergii i astmie). Alergologia Immunologia 2012; 9: 200-203.

III Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach
i zjazdach.
1. Askenase P.W., Bryniarski K.: Antigen specific exosomes: a new way to target delivery os selected siRNAs. International Exosomes workshop, Apr. 2012, Goeteborg, Szwecja.
2. Bryniarski K., Askenase P.W.: CD8+ T cell exosomes from tolerized mice deliver inhibitory miRNA-150 to antigen specifically suppress effector T cells. International Exosomes workshop, Apr. 2012, Goeteborg, Szwecja.
3. Myszka M., Dworak A., Bryk A., Nazimek K., Bryniarski K.: Opioid therapy modulates humoral immune response in mice. Przeg Lek., 2012; 69 (supl. 1): 43.Miedzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych Kraków 12-14.04.2012
4. Nazimek K., Bryniarski K.: Zahamowanie produkcji reaktywnych form tlenu przez mysie makrofagi otrzewnowe indukowane przez czynnik supresyjny limfocytów T i jego frakcje RNA. Zeszyty Naukowe TD UJ., 2012; 4: 108. Konferencja Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego UJ CM Kraków 17-18.05.2012.
5. Sikora E., Bryniarski K.: Badania struktury i funkcji czynnika supresyjnego swoistego dla nadwrażliwości kontaktowej wywołanej przez oksazolon (OX-TsF) u myszy. Zeszyty Naukowe TD UJ. 2012;4: 131 Konferencja Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego UJ CM Kraków 17-18.05.2012.
6. Marcinkiewicz J, Strus M, Walczewska M, Gacoń A. Are taurine haloamines (TauCl and tauBr) good candidates for the treatment of biofilm associated infections?18th International Taurine meeting 7-13 Kwietnia 2012 Marrakesh , Morocco.
7. Nowak B, Ciszek-Lenda M, Śróttek M, Lazar A, Górska-Frączek S, Gamian A, Marcinkiewicz J. Lactobacillus rhamnosus KL-37 – derived, highly purified exopolysaccharide (EPS) inhibits adjuvant effect of LPS on the development of CIA in DBA/1 mice. Immunology, 137 (Suppl. 1), 185- 772 Special Issue: Abstracts of the European Congress of Immunology, 5-8 Września 2012, Glasgow, Scotland
8. Bryniarski K., Nazimek K., Sikora E., Nowak B., Ptak M., Askenase P.W., Ptak W.: miRNA-150 inhibits contact sensitivity response via antigen-specific exosomes produced by T suppressor cells. European Congress of Immunology, Glasgow, Wrzesień 2012; Immunology 2012; 137 (Suppl. 1): 91, (W36.002).
9. Nazimek K., Sikora E., Nowak B., Ptak M., Ptak W., Bryniarski K.: Low dose of cyclophosphamide alleviates the suppression of contact sensitivity response mediated by macrophages. European Congress of Immunology, Glasgow, Wrzesień 2012; Immunology 137 (Suppl. 1):696-697, (P1674).
10. Nazimek K, Nowak B, Ptak W, Bryniarski K. Exosomal T cell suppressor factor inhibits the generation of reactive oxygen intermediates in murine peritoneal macrophages. European Congress of Immunology, Glasgow, September 2012; Immunology 2012; 137 (Suppl. 1): 693, (P1661).
11. Sikora E., Nowak B., Nazimek K., Ptak M., Askenase P.W., Ptak W., Bryniarski K.: Structure and function of oxazolone specific T suppressor factor in contact sensitivity response. European Congress of Immunology, Glasgow, Wrzesień 2012; Immunology 137 (Suppl. 1) 698, (P1681).
12. Filipczak-Bryniarska I., Nowak B., Sikora E., Nazimek K., Ptak M., Woroń J., Wordliczek J., Ptak W., Bryniarski K.: The influence of opioids treatment on the immune response in mice. The role of macrophages. European Congress of Immunology, Glasgow, Wrzesień 2012; Immunology 137: 700, (P1686).
13. Józefowski S, Biedroń R Marcinkiewicz J. Scavenger receptors SR-A/CD204 and CD36 differ markedly in signaling abilities but both receptors inhibit Th1 polarization of immune response European Congress of Immunology, Glasgow, Wrzesień 2012; Immunology 137: 302 P0350
14. Biedroń R, J. Marcinkiewicz J , Józefowski S. Increased immunogenicity of proteins modified by hypochlorous acid, may be caused by their enhanced uptake via endocyticreceptors expressed on antigen presenting cells European Congress of Immunology, Glasgow, Wrzesień 2012; Immunology 137:477 P0903

IV Publikacje monograficzne
1. Bryniarski K.:Book title: Pharmacology, Chapter Title: The influence of cyclophosphamide on immune function of murine macrophages strony 143-160, Wydawca Rijeka: In Tech 2012

2. MarcinkiewiczJ, KontnyE:Book title: Taurine in health and disease,Chapter 6, Title:Taurine, taurine derivatives and immune system. Red.El Idrissi, W.L’Amoeaux , strony: 101-129 ISBN:978-81-7895-520-9 Wydawca Transworld research Network 2012

3. Filipczak-Bryniarska I., Woroń J., Bryniarski K.: Ból ośrodkowy. rozdz. 14, str. 259-267. w Malec-Milewska M. & Woroń J.: Kompendium Leczenia Bólu. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa 2012.
V Inne typy publikacji
1.Marcinkiewicz J. Komórki na straży .Magazyn Psychologiczny Charaktery Nr1 (180) Styczeń 2012.
VI Informacje o patentach

Patent Nr 212416 na wynalazek Pt.: Zastosowanie bromaminy tauryny
VII Prace habilitacyjne
Józefowski S.:
Rola receptorów zmiataczy klasy A, SR-A i MARCO, w układzie odpornościowym. Część 1. Budowa receptorów, repertuar wiązanych ligandów i zdolność do transdukcji sygnału.
Ang.The role of the class A scavenger receptors, SR-A and MARCO, in the immune system. Part 1. The structure of receptors, their ligand binding repertoires and ability to initiate intracellular signaling. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (Online). 2012 Feb 29;66:104-19. doi: 10.5604/17322693.984079.
Rola receptorów zmiataczy klasy A, SR-A i MARCO, w układzie odpornościowym. Część 2. Udział w rozpoznaniu i fagocytozie patogenów oraz w stymulacji odpowiedzi immunologicznej.
Ang.The role of the class A scavenger receptors, SR-A and MARCO, in the immune system. Part 2. Contribution to recognition and phagocytosis of pathogens as well as induction of immune response. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (Online). 2012 Feb 29;66:120-31. doi: 10.5604/17322693.984080.