Kierunek Farmacja – Informacje

Program zajęć z Immunologii w roku akademickim 2023-24 dla studentów II r Wydziału Farmaceutycznego

ćwiczenia/seminaria (wtorki gr. B; czwartki gr. C,D; piątki gr. A,E)
ul. Czysta 18
sala 025 i sala ćwiczeń Z-du Patofizjologii (parter), sala 201 (II piętro), laboratorium Katedry Immunologii

27.02.24, 17:00-19:15
29.02.24, 15:30-17:45
1.03.24, 15:45-18:00
Antygeny. Immunoglobuliny. Dopełniacz. Surowice. Nadrodzina immunoglobulin. Przeciwciała monoklonalne. Surowice odpornościowe. Gamma-globulina ludzka.

5.03.24, 17:00-20:00
7.03.24, 15:30-18:30
8.03.24, 15:45-18:45
Wybrane testy serologiczne.

12.03.24, 17:00-20:00
14.03.24, 15:30-18:30
15.03.24, 15:45-18:45
Subpopulacje limfocytów. Odporność humoralna wrodzona (system dopełniacza, białka ostrej fazy, cytokiny i chemokiny, naturalne czynniki bakteriobójcze i bakteriostatyczne). Toll-like receptory (TLR). Mechanizm odpowiedzi humoralnej nabytej (odpowiedź pierwotna i wtórna). Wykonanie rozdziału populacji komórek w gradiencie gęstości oraz techniką MACS

19.03.24, 17:00-19:15
21.03.24, 15:30-17:45
22.03.24, 15:45-18:00
Reakcje alergiczne związane z odpowiedzią humoralną (alergie I-go, II-go, III-go typu, w tym alergie polekowe).

26.03.24, 17:00-18:30
4.04.24, 15:30-17:00
5.04.24, 15:45-17:15
Mechanizmy odporności humoralnej wrodzonej i nabytej.

9.04.24, 17:00-20:00
11.04.24, 15:30-18:30
12.04.24, 15:45-18:45
Odpowiedź typu komórkowego. Komórki nieswoistej i swoistej immunologicznej odpowiedzi komórkowej (fagocytarne, NK, LT). Reakcje cytotoksyczne z udziałem limfocytów T CD8+. Nadwrażliwość typu późnego (przeciwdrobnoustrojowa odporność wewnątrzkomórkowa, nadwrażliwość kontaktowa, nadwrażliwość na pokarmy i leki). KOLOKWIUM NR 1

16.04.24, 17:00-20:00
18.04.24, 15:30-18:30
19.04.24, 15:45-18:45
Uodparnianie czynne i bierne. Szczepienia ochronne. Kontrowersje na temat szczepień.

23.04.24, 17:00-20:00
25.04.24, 15:30-18:30
26.04.24, 15:45-18:45
Odporność w zakażeniach. Nabyty zespół niedoboru odporności związany z zakażeniem wirusem HIV. Immunosupresja, immunopotencjacja. FACS – Analiza cytofluorymetryczna komórek

7.05.24, 17:00-20:00
9.05.24, 15:30-18:30
10.05.24, 15:45-18:45
Tolerancja i autotolerancja immunologiczna. Podstawy autoimmunizacji.

14.05.24, 17:00-18:30
16.05.24, 15:30-17:00
17.05.24, 15:45-17:15
Mechanizmy odporności komórkowej wrodzonej i nabytej.

21.05.24, 17:00-19:15
23.05.24, 15:30-17:45
24.05.24, 15:45-18:00
Odporność w nowotworzeniu. KOLOKWIUM NR 2

Zaliczenie na ocenę termin do ustalenia w sesji letniej. Warunki zaliczenia kursu znajdują się w Sylabusie https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/abb4844e-1248-4243-8524-13db2c98ff97.pdf

Wykłady
Wydział Farmacji, ul. Medyczna 9 – Aula A
poniedziałki: 16:30-18:00

1. 26.02.24 r. Organizacja i funkcje układu immunologicznego. Indukcja odpowiedzi antygenowo-swoistej. Układ MHC. Prezentacja antygenu przez komórki APC.
dr hab. K. Nazimek

2. 4.03.24 r. Odczyn zapalny. Cytokiny. Prof. dr hab. K. Bryniarski

3. 8.04.24 r. Odporność i zakażenie. Prof. dr hab. K. Bryniarski

4. 15.04.24 r. Regulacja odpowiedzi immunologicznej. Prof. dr hab. K. Bryniarski