2010

I Prace oryginalne

1 Nowak B., Głuszko P., Ciszek-Lenda M., Śróttek M., Kwaśny-Krochin B., Marcinkiewicz J: High-dose methotrexate ameliorates collagen-induced arthritis but does not inhibit the release of proinflammatory cytokines by peritoneal macrophages in mice. Central European Journal of Immunology, 2010, vol.35 (3):128-137.
Wsp. Instytut Reumatologii Warszawa , Zakład Reumatologii i Balneologii CMUJ

2. Prokopowicz Z. , Arce F.,Biedroń R., Chiang Ch., Ciszek M., Katz D.R., Nowakowska M., Zapotoczny S.,Marcinkiewicz J., and Chain B. : Hypochlorous Acid: Natural adjuvant that facilitates antigen processing, cross priming, and the induction of adaptive immunity. Journal of Immunology 2010;184:(824-835)
Wsp. Wydział Chemii UJ, Dep. of Immunology, University College London

3. Józefowski S, Marcinkiewicz J. Aggregates of denatured proteins stimulate nitric oxide and superoxide production in macrophages. Inflammation Research 2010 Apr; 59(4): 277-289.

4. Józefowski S, Czerkies M, Łukasik A, Bielawska A, Bielawski J, Kwiatkowska K, Sobota A. Ceramide and ceramide 1-phosphate are negative regulators of TNF-α production induced by lipopolysaccharide. Journal of Immunology 2010 Dec 1;185(11): 6960-6973.
Wsp. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego Warszawa

5. Marcinkiewicz J. : Taurine bromamine (TauBr) – its role in immunity and new perspectives for clinical use. Journal Biomedical Science 2010,17 (Suppl1)53

II Prace przeglądowe

1. Bryniarski K., Sikora E., Obtułowicz K.: Rola limfocytów T regulacyjnych w alergii
i astmie – aktualny stan wiedzy. Alergologia Immunologia 2010: 7: 89-93 (The role of T regulatory lymphocytes in allergy and asthma – the current status of
knowledge) Wsp. Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Katedry Toksykologii i Chorób
Środowiskowych UJCM

2. Filipczak-Bryniarska I., Bryniarski K., Woroń J., Wordliczek J.: Mechanizmy przewodzenia bólu. Rola układu odpornościowego w regulacji odczuwania bólu.
(The mechanisms of pain. Role of immune system in regulation on the pain experience) Anestezjologia i Ratownictwo.2010; 4: 99-108 Wsp. Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedra Gerontologii i Geriatrii UJCM.

3. Pastuła A., Marcinkiewicz J. : Myeloid Derived Suppressor Cells: A Double-Edged Sword? International Journal of Experimental Pathology, Int J Exp Pathol. 2011 Apr;92(2):73-8. doi: 10.1111/j.1365-2613.2010.00754.x. Epub 2011 Feb 12.

4, Walczewska M. Marcinkiewcz J. Chloramina tauryny i jej potencjalne zastosowanie w terapii.( Taurine chloramine and its potential therapeutical application) Przegląd Lekarski 2011;68(6):334-8.

III Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach
i zjazdach.

1. Bryniarski K., Askenase P.W.: Suppressive T cell derived exosomes deliver an miRNA in vivo to inhibit target immune effector T cells systemically. International Workshop on Exosom (IWT)2011 January, 19-22, 2011: Paris, France Wsp. Yale University School of Medicine, New Haven USA

2. Zapotoczny S., Biedroń R.,Marcinkiewicz J., Nowakowska M.: AFM Single-Molecule Studies on Specific Interactions Between Immunogenic Chlorinated Ovalbumin and Macrophage Receptors. Nanomeasure 2010 (Kraków) Wsp. Wydział Chemii UJ.