Kierunek Lekarski – Informacje

Lista niezbędnych informacji na temat organizacji zajęć z części: Immunologia

z przedmiotu Mikrobiologia z parazytologią i Immunologia.

– Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. med. Janusz Marcinkiewicz

– Koordynator przedmiotu na danym roku (jeśli przedmiot trwa ≥ 1 roku):

Prof. dr hab. med. Janusz Marcinkiewicz

– Koordynatorzy zajęć w poszczególnych jednostkach (jeśli przedmiot prowadzony przez ≥ 1 jednostkę)

Immunologia – Katedra Immunologii UJ CM – Prof. dr hab. med. Janusz Marcinkiewicz

Mikrobiologia z Parazytologią – Katedra Mikrobiologii – Prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda

SEMINARIA/ĆWICZENIA – poniedziałek-piątek 8.00-10.15 (AM) i 17.00-19.15 (PM)

ul. Czysta 18, sala wykładowa/sala ćwiczeń II piętro

3 godz. lekcyjne, z wyjątkiem seminarium. nr 1 i 8 –2h, (8.00-9.30 lub 17.00-18.30)

 1. Organizacja i funkcje układu immunologicznego. Narządy limfatyczne. Główne komórki i mediatory odporności wrodzonej i nabytej. Mikrobiom człowieka a układ immunologiczny. (8.00-9.30 lub 17.00-18.30)   https://katedraimmunologii.cm-uj.krakow.pl
  prof. J. Marcinkiewicz, dr M. Ciszek-Lenda
  22.02.AM (gr.6&7), 25.02.AM (gr.1&2), 26.02.AM (gr. 3&.4), 26.02.PM (gr. 5)

 2. Definicja i typy odporności. Antygen, immunoglobuliny, dopełniacz. Reakcja antygen-przeciwciało. (3h ćw.)
  dr K. Nazimek, dr M. Ciszek-Lenda, dr Rafał Biedroń

  25.02.PM (gr.6&7), 27.02.AM sala ćw. (gr.5), 27.03.PM (gr.1&2), 28.02.PM (gr.3&4)

 3. Odporność humoralna.
  Komórki APC, limfocyty B i T pomocnicze, MHC, generacja różnorodności przeciwciał. 
  dr B. Nowak, dr M. Ciszek-Lenda
  1.03.AM (gr.6&7), 4.03.AM (gr.1&2), 5.03.AM (gr.3&4), 5.03.PM (gr.5)

 4. Reakcje alergiczne związane z obecnością przeciwciał. Wybrane testy serologiczne stosowane w diagnostyce. (3h ćw.)
  dr K. Nazimek, dr M. Ciszek-Lenda, dr B. Nowak, dr R. Biedroń
  4.03.PM (gr.6&7), 6.03.AM sala ćw. (gr. 5), 6.03.PM (gr.1&2), 7.03.PM (gr.3&4)

 5. Odpowiedź komórkowa. (1h sem+2h ćw) Sprawdzian na ocenę.
  dr B. Nowak,
  dr K. Nazimek, dr M. Ciszek-Lenda, dr R. Biedroń
  8.03.AM (gr.6&7), 11.03.AM (gr.1&2), 12.03.AM (gr.3&4), 12.03.PM (gr.5)

 6. Regulacja odpowiedzi immunologicznej.
  doc. S. Józefowski, dr R. Biedroń
  11.03.PM (gr.6&7), 13.03.AM (gr.5), 13.03.PM (gr.1&2), 14.03.AM (gr.3&4)

 7. Tolerancja immunologiczna. Autotolerancja. Autoimmunizacja. Mechanizmy odrzucania przeszczepu.
  prof. K. Bryniarski, dr K. Nazimek
  15.03.AM (gr.6&7), 18.03.AM (gr.1&2), 19.03.AM (gr.3&4), 19.03.PM (gr.5)

 8. Śluzówkowy (MALT) i skórny (SALT) układy odporności (2h.sem – 8:00-9:30)
  dr R. Biedroń, dr M. Ciszek-Lenda
  18.03.PM (gr.6&7), 20.03.AM (gr.5), 20.03.PM (gr.1&2) 21.03.PM (gr.3&4)

 9. Immunologia nowotworów. Sprawdzian na ocenę
  doc. S. Józefowski, prof. K. Bryniarski
  22.03.AM (gr.6&7), 25.03.AM (gr.1&2), 26.03.AM (gr.3&4), 26.03.PM (gr.5)

 10. Odporność przeciwzakaźna i szczepienia ochronne. (3h ćw)
  dr R. Biedroń, doc. S. Józefowski,
  dr M. Ciszek-Lenda, dr K. Nazimek
  25.03.PM
   (gr.6&7), 27.03.AM sala ćw. (gr.5), 27.03.PM (gr.1&2), 28.03.PM (gr.3&4)

 

WYKŁAD: (grupy 1-7) 5.03. wtorek 14.30 – 16.00 CDK ul. Łazarza 16 aula D

Odporność wrodzona, rozpoznanie patogenów [receptory PRR(TLR)]. Odczyn zapalny. – Prof. dr hab. med. J. Marcinkiewicz

Miejsce przebierania się studentów:

szatnia przy sali ćwiczeń na II piętrze – zapewniane fartuchy wiszą na wieszakach zewnętrznych przy sali ćwiczeń; rzeczy osobiste i ubranie wierzchnie na czas zajęć ćwiczeniowych należy zamknąć w szafkach w korytarzu na klucz.

Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Wielkość fontu
Kontrast