Kierunek Stomatologia – Informacje

PROGRAM ZAJĘĆ Z IMMUNOLOGII
W ROKU AKADEMICKIM 2023-24
DLASTUDENTÓW II ROKU WL ODDZ. STOMATOLOGII

Ćwiczenia i seminaria

-WTOREK Gr B sala 216 i Gr C sala 218

-ŚRODA Gr A sala 025; wyjątek 29.05. – CDK i Gr D sala 218 LUB sala 216; wyjątek 29.05. – CDK

TEMATYKA ĆWICZEŃ

ATYGENY. IMMUNOGLOBULINY. DOPEŁNIACZ. SUROWICE

7.05.2024 (gr. B i C) 16.30-18.45
8.05.2024 (gr. A i D) 17.00-19.15

SUBPOPULACJE LIMFOCYTÓW. MECHANIZM ODPOWIEDZI HUMORALNEJ

14.05 (gr. B) 16.30-18.45
21.05 (gr. C) 16.30-18.45
15.05 (gr. A) 17.00-19.15
22.05 (gr. D) 17.00-19.15

REAKCJE ANTYGEN-PRZECIWCIAŁO IN VITRO (TESTY SEROLOGICZNE)

14.05 (gr. C) 16.30-18.45
21.05 (gr. B) 16.30-18.45
15.05 (gr. D) 17.00-19.15
22.05 (gr. A) 17.00-19.15

REAKCJE ALERGICZNE ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIĄ HUMORALNĄ

28.05 (gr. B) 16.30-19.30
4.06 (gr. C) 16.30-19.30
29.05 CDK-sale 216/216A (gr. A) 10:30-13:30
5.06 (gr. D) 17.00-20.00

ODPOWIEDŹ TYPU KOMÓRKOWEGO

28.05 (gr. C) 16.30-19.30
4.06 (gr. B) 16.30-19.30
29.05 CDK- aula A (gr. D) 10:30-13:30
5.06 (gr. A) 17.00-20.00

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY BŁON ŚLUZOWYCH (M.IN.JAMY USTNEJ). SYSTEM MALT. PODSTAWY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
(KOLOKWIUM – zaliczenie zajęć seminaryjno-ćwiczeniowych)

11.06.2024 (gr. B i C) 16.30-19.30
12.06.2024 (gr. A i D) 17.00-20.00

TEMATYKA WYKŁADÓW- WL ODDZ STOMATOLOGII E-LEARNING SYNCHRONICZNY- MS TEAMS Prof. K. Bryniarski

wtorki: godz. 12.00-13.30

16.04.2024
1. Organizacja i funkcja układu immunologicznego. Układ MHC, indukcja odpowiedzi antygenowo-swoistej, prezentacja antygenu przez komórki APC

23.04.2024
2. Uodparnianie czynne i bierne. Kontrowersje w temacie szczepień ochronnych.

 

Sylabus  –  https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/31e8c0d2-5e89-4500-a428-9e15c5a79c90.pdf

KOORDYNATOR DS. STOMATOLOGII:
p. mgr Agnieszka Krawczyk, Katedra Biochemii Lekarskiej tel. 12 422-74-00 wew. 26
e-mail: agnieszka-b.krawczyk@uj.edu.pl